Mária Fajnorová

— Mária Fajnorová

Luboš Fajnor

— Luboš Fajnor

Andrea Balážová

— Andrea Balážová

Andrea Straussová

— Andrea Straussová

Kvetoslava Kiszová

— Kvetoslava Kiszová

Darina Petrovičová

— Darina Petrovičová

Katarína Kalabová

— Katarína Kalabová