Domény

Doménové mená sú nenahraditeľné na pri prezentácii produktov a činnosti subjektu v prostrední internetu. V oblasti nadobúdania domén máme dlhodobé skúsenosti nielen z hľadiska ich registrácie, ale aj z hľadiska riešenia sporov medzi majiteľmi ochranných známok, obchodných mien a držiteľmi doménových mien. Predovšetkým sme nápomocní pri riešení sporov vzniknutých medzi doménami, ochrannými známkami alebo inými právami na označenie. Sme oprávnení registrátori doménových mien SK.

Naša prax v tejto oblasti zahŕňa najmä:

  • Riešenie sporov
  • Konzultácie a poradenstvo
  • Rešerš na prístupnosť domény z hľadiska existencie skorších práv

 

  • Registrovanie domén
  • Udržiavanie domén
  • Zápis zmien